Peniksen suurennus, Peniksen pidennys

Peniksen pituuden mittaaminen oikein.

Peniksen pituuden mittaaminen

Jotta tuloksia voidaan vertailla, mittaus tulee suorittaa oikein

Internetissä keskustellaan menetelmistä, joilla peniksen pituus voitaisiin mitata oikein. Vertailukelpoiset arvot vaativat kuitenkin yhtenäisen mittausmenetelmän. Ensinnäkin peniksen mittaus tehdään kahdessa eri tilassa: velttona ja jäykkänä.

Jäykän peniksen pituuden mittaus

Oikean tuloksen mittaamiseksi peniksen täytyy olla täysin jäykistynyt. Jotta arvoja voidaan vertailla – erimuotoisten ja käyristyneiden penisten vuoksi – oikea käytäntö on mitata nivustaipeesta terskan päähän asti. Mittaus täytyy suorittaa jäykällä mittausvälineellä, eli parhaiten mittakepillä. Mittanauhalla ei saada tarkkoja tuloksia, sillä peniksen kaarevuus vaikuttaisi mittaustulokseen.

Velton peniksen pituuden mittaus

Velton peniksen pituuden mittaus onkin vaikeampaa suuresti vaihtelevien pituuksien vuoksi. Jos halutaan tietää vain peniksen suurennusmenetelmällä saavutettu tulos, parasta on mitata useamman kerran samaan aikaan päivästä, esimerkiksi puolen tunnin kuluttua ylösnoususta.

Jos pituutta halutaan vertailla muiden henkilöiden kanssa, silloin lasketaan keskiarvo useista mittaustuloksista. Peniksen pituus tulisi mitata erilaisissa tilanteissa kuten

  • heti ylösnousun jälkeen
  • aamupalan jälkeen
  • suihkun jälkeen
  • liikunnan jälkeen
  • ennen nukkumaan menoa
  • ...

Näistä mittaustuloksista, siis useamman päivän arvoista, lasketaan keskiarvo (yhteenlasketut arvot jaettuna arvojen lukumäärällä). Saatu tulos antaa hyvän ja ennen kaikkea vertailukelpoisen arvon peniksen pituudesta velttona.