Peniksen suurennus, Peniksen pidennys

Peyronien tauti eli induratio penis plastica.

Sukuelinen fokaalinen kovettuma ja siitä johtuva osittainen, kipua tuottava käyristymä


Induratio penis plastica - (IPP)

Induratio penis plastica - (IPP)

Sairaudessa paisuvaista peittävä iho kovettuu enemmän tai vähemmän silminnähtävästi. Kovettumat johtuvat sidekudoksen liiallisesta kehittymisestä. Sairauden syytä ei vielä ole tieteellisesti pystytty todistamaan. On kuitenkin huomattu, että tietyillä ryhmillä, kuten esimerkiksi diabeetikoilla, on kasvanut riski sairastua tautiin.

Kovettumat johtavat siittimen kivuliaaseen käyristymiseen, joka haittaa tai tekee yhdynnän mahdottomaksi.

Kovettumia voi koittaa hoitaa PHALLOSAN forte:illa ja sitä voidaan pitää ainakin väliaikaisena vaihtoehtona leikkaukselle. Muuta hoitokeinoa PHALLOSAN forte:in ja leikkauksen lisäksi ei suositella.


 

Lääkärin raportti, IPP